Tel/fax: (25) 523-050  |   E-mail: nepfoisk@digikabel.hu, nepfosuli@vipmail.hu

KEZDŐLAP   |   EGYESÜLETÜNKRŐL   |   MUNKATÁRSAINK   |   PÁLYÁZATAINK   |   FELNŐTTKÉPZÉS   |   KÖZHASZNÚSÁG   |   GALÉRIA   |   KAPCSOLAT

 

Projekt neve
Részletes
leírás
Fotógaléria
Akadálymentes honlap
Cél
Pályázati
időszak
Eredmények
GINOP-5.1.4-17
DUNAMENTI TRANZIT PROGRAM
A projekt a munkanélküliség állapotából a tartós foglalkoztatás állapotába kíván eljuttatni 24 fő szakképzetlen, hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személyt – köztük romákat- foglalkoztatással összekapcsolt szakképzéssel. A részvevők kulcsképességeik fejlesztése után OKJ-s képzést kapnak, melyet gondosan előkészített kiválasztás után pályaorientáció, ismeretfelújítás, motiválás előz meg és kísér, valamint a pszichoszociális problémák megoldását segítő szolgáltatást egészít ki.
2018-2019.
23 fő OKJ-s szakképzettséget szerzett:
 • 12 fő festő, mázoló, tapétázó
 • 11 fő kőműves
 • EFOP-1.3.5-16
  ÖTLET
  A "Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével" c. kiírás keretében benyújtott "ÖTLET - Önkéntes Tevékenységek a Lokális Erőforrások Támogatására" projekt célja a területi és társadalmi kiegyenlítődés elősegítése a kisközösségekbe szerveződő célcsoportok aktivizálásával a közéleti szerepvállalás, a karitatív, önkéntes tevékenységek végzése és a generációs együttműködések területén.
  2017-2020.
  n.r.
  GINOP 6.1.2.-15
  Digitális szakadék csökkentése
  A projektben megvalósuló képzések az "Első lépések a digitális világban" (IKER1) és az "Önállóan használom az informatikai eszközömet" (IKER2) c. képzési programok alapján, 35-35 óra időtartamban valósulnak meg. A képzés biztos felhasználói alapokat ad, a megszerzett tudás segíti a számítógépen, tableten vagy okostelefonon történő kapcsolattartást, ügyintézést, javítja az életminőséget, növeli a munkába történő elhelyezkedés esélyét.
  2017-2019.
  n.r.
  TÁMOP-1.4.6-13/1
  SORSFORDÍTÓ ESÉLY
  A dunaújvárosi térség építőiparának munkaerő-igényein alapuló, foglalkoztatás bővítő programot valósít meg a képzés, képességfejlesztés, foglalkoztatás és pszicho-szociális támogatás szerves egységére épüő tranzit modellben. A projektben 32 szakképzetlen személy 3 szakmából választva egyénre szabott felzárkóztatással és fejlesztéssel jut szakképesítéshez és tartós munkahelyhez kisvállakozásoknál.
  2014-2015.
  29 fő OKJ-s végzettséget szerzett ács, festő-mázoló-tapétázó, kőműves és hidegburkoló szakmákban.
  TÁMOP-5.3.8.A3-12/1.
  SZENT ANGÉLA SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
  "A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása munkaerő-piaci szolgáltatóknál" kiírású projekt 250 fő aktív korú, megváltozott munkaképességű foglalkoztatási esélyeinek javítását célozta komplex munkaerő-piaci szolgáltatásokkal.
  2013-2015.
  Bevontak száma: 255 fő, 154 fő Egyéni Munkavállalási Terve elkészült, 40 db munkáltatói együttműködés, 77 db felmért munkakör, 63 fő sikeres elhelyezése,
  TÁMOP-1.4.1-11/1.
  PÁLYA-FUTÁS
  A projekt a foglalkoztatás bővítését, a helyi közösségi terek fejlesztését és hátrányos helyzetű fiatalok humánerőforrás fejlesztését szolgálja integrált szolgáltatások nyújtásával, önkormányzati közreműködéssel Dunaújváros térségében 30 fő bevonásával. A tevékenységek alapja 3 szakmában szervezett szakképzés, pszicho-szociális támogatással, amelynek főbb elemei a résztvevők tartós munkaviszonyba állásában és közösségi célok megvalósulásában hasznosulnak, közben további munkahelyeket generálnak.
  2013-2014.
  25 fő képzése megvalósult 3 szakmában (útépítő, kisgyermekgondozó,- nevelő és IT-mentor), foglalkoztatásba vontak száma: 21 fő
  TÁMOP-1.4.6-12/1
  ÚJTELEPI TRANZIT PROGRAM
  Hozzájárulni a magyar gazdaság fellendülését elősegítő építőipari vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának bővítéséhez Dunaújváros térségében 36 fő bevonásával. A tevékenységek alapja 3 szakmában szervezett szakképzés, pszicho-szociális támogatással. Szakképzett munkaerő biztosítása a hátrányos helyzetű emberek képzettségének és foglalkoztathatóságának javításával.
  2013-2014.
  Bevontak száma: 36 fő, képzést sikeresen elvégezte 33 fő (betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó, kőműves és hidegburkoló)
  TÁMOP-6.1.2-11/1
  DUNAMENTI ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK
  Az "egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok" kiírású projekt megvalósításának célja - a szervezet céljaival összhangban - az egészséget szolgáló egyéni magatartás minták és közösségi értékek elterjesztése, ösztönzése. Célcsoport a lakosság, amely az egészségi állapota kapcsán érintett. A proogramok a célcsoport kockázatát csökkentik a betegségekkel és a rendelleneségekkel szemben.
  2013-2014.
  A projektbe bevont összes résztvevők száma: 426 fő, elkészült 1 db Egészségterv (egészségi állapotok, szokások felmérése, adatok összegzése, elemzése, problématérkép, stratégiai célok, intézkedési javaslatok)
  TÁMOP-2.6.2-12/1
  KAPU A MUNKA VILÁGÁBA
  "Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése" Együttműködő partner az OFA.
  2013.
  Elkészült egy SWOT analízis, létrejött egy szervezetfejlesztési terv és egy TQM Minőségirányítási Kézikönyv. Képzési sztenderdek 8 fő munkatárs részére: 1) egyéni igények és szükségletetk, egyéni életcélok felmérése, 2) Egyéni Fejlesztési Terv, 3) Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás, 4) Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás, 5) Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportos foglalkozás
  NEA-TF-12-SZ
  PENTELEI MODELL
  "Szociális tevékenység, hátrányos helyzetű rétegek segítése, rehabilitációs foglalkoztatás, civil együttműködések, közösségi kezdeményezések, valamint civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatására
  2013.
  Programba vontak száma: 15 fő, IKT kompetenciák fejlesztése 30 órában, "Főzőcske" 3 napos rendezvénysorozat, személyiségfejlesztő és önismereti, életmód-életvezetési, kompetenciafejlesztő tréningek, higiénés és gyermeknevelési ismeretek megvalósítása.
  TÁMOP-5.5.1.B-11/2
  CSEKK
  A "Családi Erőforrás Közösségi Központ létrehozása és szolgáltatásainak erősítése" c. projekt a családok támogatását, a gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztetését és a családi életre nevelést célzó integrált szolgáltatásokat fejleszt ki a Dunaújvárosi Kistérségben 600 fő bevonásával.
  2012-2013.
  Megvalósult 12 db nagyrendezvény (8 db Családi Nap, 1 db Önkéntes Nap, 2 db Vállalkozói Konferencia, 1 db Zárókonferencia), Projektbe bevontak (képzésen, tréningen, tanácsadáson résztvevők) összesen: 1475 fő. Létrejött 3 db családi közösség, a Nagycsaládosok Dunaújvárosi Egyesülete, a Szivességcsere bank és az Önsegítő Klub, 4 alkalommal lezajlott a Baba-Mama Börze.
  TÁMOP-3.2.3-09/2
  DIMENZIÓ
  Az "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért (2. kör) felhívású projekt a nem formális és informális tanulási formák kifejlesztésével és elterjesztéséel hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolását valósította meg az egész életen át tartó tanulás folyamatába.
  2010-2012.
  Bevontak létszáma: 327 fő, ebből 200 fő elsajátította a digitális írástudás alapjait, 86 fő angol illetve német nyelvből A1 és A2 szintű nyelvismerethez jutott. 5 népi mesterség elsajátítása.
  TÁMOP-5.3.1.C-09/2
  ÚTRAVALÓ
  Az "Első lépés" - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai c. projekt 70 hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű (pályakezdő) munkanélküli és inaktív 18-35 év közötti fiatal képezhetőségének és foglalkoztathatóságának akadályait kezeli egy önálló életvitelre felkészítő, a munkaerő-piaci érvényesülést előkészítő képzési-fejlesztési programmal, 3 kistérségben.
  2010-2012.
  76 fő programba vonása, 12 fő befejezte az általános iskolát, 12 fő szakmát szerzett, 32 fő digitális, kommunikációs és életvezetési és munkaerő-piaci kompetenciái fejl ődtek.
  TÁMOP 2.1.1.B
  ECDL START
  "Lépj egyet előre! II. - "Ápolási díjban részesültek támogatása"
  2010-2011.
  15 fő képzése ECDL Select (Select Start) - 7 modulos tanfolyam keretében
  TÁMOP 5.5.3-08/2
  DOMINÓ
  A "Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása" c. projekt az Echo Innovációs Műhely és a Civil Szervezetek Regionális Szövetsége közreműködésével valósult meg. A projekt célul tűzte ki, hogy növekedjen a fejlesztési programokba bekapcsolódni képes, azokat végrehajtani tudó civil szervezetek száma a megyében, élénküljön tevékenységük, növekedjék rugalmasságuk, ismerjék meg egymást, alakuljanak ki hálózatok közöttük, akár területi, akár szakmai alapon, akár a kettő kombinációjaként.
  2009-2010.
  300 szervezet bevonása, 60 potenciális szervezet kiválasztása, 30 szervezet fejlesztése képzések segítségével.
  TÁMOP-1.4.3-08/2
  SZINERGIA
  Az "Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések" c. projektben cél volt a társadalmi részvétel növelése a halmozott hátránnyal küzdő lakosság-csoportok társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő innovatív módszerek terjesztésével, az egyéni igényeikhez igazított és a különböző szervezetek együttműködésére alapozott ellátó hálózat működtetésével a problémakezelés kultúrájának megváltoztatása.
  2009-2010.
  1 szabályozási javaslat, 25 adaptáció, 5 átadott modell, 20 rendezvény
  NETre KÉSZ
  Az országos és helyi non-profit szervezetek mintaértékű projektjeinek pályázati úton történ támogatásával, az infokommunikációs eszközök, alkalmazások és tartalmak iránti társadalmi nyitottság növelésén keresztül hozzájáruljon a lakosság digitálisan fejletlen csoportjai érdeklődésének felkeltéséhez érdeklődési körük, szokásaik, lehetőségeik, egyéni élethelyzetük figyelembevételével.
  2009.
  500 fő tájékoztatása, 180 fő alapfokú internetes képzése.
  TÁMOP 1.4.1-07/1
  UGRÓDESZKA
  A társadalmi részvétel növelése hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóvá tételével és foglalkoztatásba való bekapcsolásával egy összehangolt - szakképzés, képességfejlesztés szociális mentális támogatás és átmeneti foglalkoztatás egységére alapozott - segítő program révén.A munkaadók bevonása a kirekesztés elleni aktív küzdelembe, az egyenlő esélyeket biztosító diszkrimináció mentes társadalmi-gazdasági környezet kialakításában.
  2008.
  36 fő képzésbe történő bevonása, 32 fő szakvizsgát tett, 22 fő elhelyezése az elsődleges munkaerőpiacon.
  Lépj egyet előre II.
  Az alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen felnőttek képzése. A program lehetőséget kínál számukra arra, hogy ingyenesen megszerezzék a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzettséget.
  2007.
  Hat szakmában indult képzés: bádogos, kőműves, ács, pincér, élelmiszer és vegyi áru eladó, ruházati eladó, 83 fő tett szakmai vizsgát.
  HEFOP 3.5.3
  Lépj egyet előre
  Az alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen felnőttek képzése. A program lehetőséget kínál számukra arra, hogy ingyenesen megszerezzék a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzettséget.
  2007.
  Négy szakmában indult képzés: burkoló, szakács, ács, élelmiszer és vegyi áru eladó, 56 fő tett szakmai vizsgát.
  HEFOP 2.3.2-05/1
  TRAMBULIN (TUD6SZ)
  HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület együttműködésével valósult meg a pályázat. A munkanélküliség csökkenése az alacsony iskolai végzettségű és a nem piacképes szakmával rendelkező, hátrányos helyzetű fiatalok és fiatal felnőttek körében a dunaújvárosi, adonyi, sárbogárdi kistérségekben, Dunavecsén, Dunaföldváron és vonzáskörzeteikben, valamint a non-profit szervezetek, önkormányzati-, képző intézmények, munkáltatók közötti partnerség kialakítása és megerősítése.
  2006.
  305 fő bevonása, 63 fő képzése, 109 fő munkába helyezése.
  HEFOP/2004/2.3.2-05
  Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációja: oktatásba, képzésbe juttatása, elhelyezkedésének, beilleszkedésének és bennmaradásának segítése; Minél több hátrányos helyzetű ember számára - az egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, komplex - munkaerő-piaci szolgáltatás biztosítása; Azon hátrányos helyzetű emberek programba vonása, akik még nem részesültek munkaerő-piaci szolgáltatásokban.
  2005.
  400 fő bevonása, 96 fő képzése - 68 fő munkába helyezése.
  HEFOP /2004/2.3.1-1
  TRAMBULIN
  Dunaújváros és vonzáskörzete alternatív, pszicho-szociális támogatású szakképző és munkaerő-piaci (re)integrácós projektje 2005-2006. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása.A program célja az iskolarendszerből lemorzsolódott, vagy nem piacképes szakmával rendelkező, hátrányos helyzetű 36 fő, 18-35 éves munkanélküli fiatal, köztük a romák szakmához juttatása és tartós munkába helyezése. Módszereiben a fiatalok egyéni szociális adottságaira és képességeire alapoz, felzárkóztatással, alternatív képzési modellben készít fel a helyi munkaerő-piaci igényre épülő - szakács, gyorsétkeztetési eladó, ács- állványozó és kőműves - szakmákra.
  2005.
  36 fő bevonása, 34 fő sikeres szakvizsga, 26 fő tartós munkába helyezés.
  KID 2001-2/2-2
  A fiatalok munkaerő-piaci kirekesztődésének megelőzését szolgáló kísérleti programok végrehajtása.
  2002.
  115 fő bevonása, 40 fő képzése, 11 fő munkába helyezése.
  KEZDŐLAP   |   EGYESÜLETÜNKRŐL   |   MUNKATÁRSAINK   |   PÁLYÁZATAINK   |   FELNŐTTKÉPZÉS   |   KÖZHASZNÚSÁG   |   GALÉRIA   |   KAPCSOLAT